CAT|ES|MANTENIMENTS


Accions que tenen com a objectiu preservar el despatx, comunitat o local per a mantenir-lo en un estat òptim.
Oferim manteniments senzills però molt necessaris per al correcte desenvolupament del dia a dia, que afavoreixen l'òptim funcionament de l'empresa, local o comunitat.
Els Manteniments bàsics que oferim són:
  Manteniment de Pintura trimestral, semestral o anual.
  Manteniment en canvi de bombetes i petites reparacions elèctriques.
  Manteniment de Circuits tancats de TV, Control d'Accessos, Projectors i Àudio, Cartelleria digital, Antenes de TV i Porters electrònics.