CAT|ES|L'informem que segons el que es disposa en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades personals obtingudes mitjançant el formulari, així com la seva adreça de correu electrònic, seran incorporats en un fitxer, denominat “Usuaris Web”, del qual és responsable elTaller, empresa de Neteja i Manteniments. La finalitat d'aquest fitxer és poder atendre la seva consulta i enviar-li aquella informació sol·licitada i relacionat amb aquesta.
El Responsable del Fitxer es compromet a utilitzar les dades recollides mitjançant aquest formulari, únicament per a la finalitat anteriorment esmentada.
Si desitja exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició en els termes establerts en la Llei orgànica 15/1999, pot fer-ho a la següents adreça de correu electrònic: info@eltaller.eu